RULES OF THE GAME
We always,
play fair.
REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei „Affiliate League” denumita in continuare „Campania” este S.C. Conversion Marketing S.R.L. cu sediul in Soseua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 2, Voluntari, Ilfov cu C.I.F. RO 18350386 si nr. de inregistrare la Registrul Comertului J23/894/2013, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 28183/23.05.2013, legal reprezentata prin Marius Pahomi in calitate de Administrator.

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania „Affiliate League” se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in mediul online in perioada 13 noiembrie 2017– 29 decembrie 2017 inclusiv.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La Campania „ Affiliate League” pot participa atat persoanele fizice cat si persoanele juridice inscrise in platforma de marketing afiliat “Profitshare” cu un cont de Afiliat active, care au inregistrat in perioada 13 noiembrie 2016 – 1 noiembrie 2017 cel putin 10 (zece) conversii aprobate

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie română sau rezidenta pe teritoriul României si sa aiba 18 ani impliniti, in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, sa fie cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului.

3.4. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Pentru a participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3 din prezentul regulament, trebuie sa se inscrie la adresa https://events.profitshare.ro/affiliateleague/register incepand cu data de 13 noiembrie 2017 si sa inregistreze in perioada 13 noiembrie 2017– 29 decembrie 2017, conversii pentru categoriile de advertiseri indicate in prezentul regulament, devenind astfel eligibila pentru castigarea premiilor oferite de catre Organizator

4.2. Vor fi considerate eligibile conversiile aferente unei vanzari sau leadurile care vor fi aprobate de catre Advertiseri pana in data de 26 ianuarie 2018 inclusiv. Pentru fiecare leu al unei conversii eligibile afiliatii vor primi 1 (un) punct in clasamantul general. Afiliatii pot promova pe toata perioada Campaniei orice advertiser activ din categoriile:
 • Retail; IT&C; Hobby&Timp Liber;
 • Auto&Moto; Sport; Fashion; Ingrijire Personala&Cosmentice;
 • Cadouri&Flori; Ceasuri&Bijuterii;
 • Servicii; Servicii Financiare&Bancare; Alimente, Bauturi&Produse Naturale; Copii&Jucarii;
 • Carti,Muzica&Filme; Casa&Decoratiuni.

4.3. Fiecare Afiliat se va putea inscrie in Campanie in functie de numarul total de conversii aprobate obtinute in Profitshare pana in data de 1 noiembrie 2017.

4.3.1. Juniors League: toti Afiliatii care au obtinut intre 10 (zece) si 100 (o suta) de conversii in perioada 13 noiembrie 2016 – 1 noiembrie 2017 vor participa la Campanie in grupa “Juniors League”.

4.3.2. Heroes League: toti Afiliatii care au obtinut intre 101 (o suta unu) si 1000 (o mie) de conversii in perioada 13 noiembrie 2016 – 1 noiembrie 2017 vor participa la Campanie in grupa “Heroes League”.

4.3.3. Legends League: toti Afiliatii care au obtinut peste 1001 (o mie unu) de conversii in perioada 13 noiembrie 2016 – 1 noiembrie 2017 vor participa la Campanie in grupa “Legends League”.

4.3.4. Un participant se poate inscrie in Campanie cu un singur cont de afiliat, in caz contrar fiind eliminat

4.4 Afiliatii pot fi eliminati din Campanie si in urmatoarele cazuri:

4.4.1. Juniors League: Nu inregistreaza conversii aprobate 5 (cinci) zile consecutiv pe durata Campaniei sau nu inregistreaza un minim de 3 (trei) conversii aprobate la minimum 3 (trei) advertiseri diferiti pe toata durata Campaniei.

4.4.2. Heroes League: Nu inregistreaza conversii aprobate timp de 3 (trei) zile consecutive sau nu inregistreaza minimum 5 (cinci) conversii aprobate de la minimum 5 (cinci) advertiseri diferiti pe toata perioada Campaniei.

4.4.3. Legends League: Nu inregistreaza nicio conversie aprobata intr-o zi sau nu inregistreaza minimum 10 (zece) conversii aprobate de la minimum 10 (zece) advertiseri diferiti pe toata perioada Campaniei.

4.4.4. Calculul criteriilor de eliminare se va face incepand cu data de 15 noiembrie.

4.5. Castigatorii premiilor oferite de catre Organizator vor fi desemnati prin alcatuirea unui clasament in ordine descrescatoare numarului de puncte obtinute, inregistrate in perioada Campaniei. In functie de pozitionarea din clasament a Afiliatilor acestia vor fi desemnati castigatorii premiilor aferente locului obtinut.

4.6. Punctele acordate in cadrul Campaniei se calculeaza dupa cum urmeaza:

4.6.1. La inceputul Campaniei, Organizatorul va publica in platforma “Profitshare” o lista cu Advertiseri, denumiti POWER Advertiseri, ale caror conversii aprobate aduc Afiliatului mai multe puncte, respectiv 2 sau 3 puncte. Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul va publica in pagina Campaniei denumirea comerciala a POWER Advertiserilor, precum si punctele ce pot fi castigate in urma conversiilor aprobate de catre acestia.

4.6.2 Afiliatii pot opta pentru dublarea punctelor obtinute pentru conversiile aprobate prin selectarea unei categorii de advertiser denumita in campanie “Superputere”. Superputerea poate fi selectata pe pagina https://events.profitshare.ro/affiliate-league/register in perioada 13 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017 si va fi activa in perioada 13 noiembrie 2017– 30 noiembrie 2017. Punctele nu se dubleaza retroactiv. Superputerea se poate selecta o singura data si nu poate fi modificata.
 • COMMANDER: numarul de puncte obtinute pentru fiecare conversie aprobata din categoriile Retail; IT&C (cu exceptia eMAG) se dubleaza;
 • CHIEF ENGINEER: numarul de puncte obtinute pentru fiecare conversie aprobata din categoriile Hobby&Timp Liber; Auto & Moto; Sport se dubleaza;
 • STYLE DIRECTOR: numarul de puncte obtinute pentru fiecare conversie aprobata din categoriile Fashion; Ingrijire Personala & Cosmetice; Cadouri & Flori; Ceasuri & Bijuterii, Produse pentru adulti se dubleaza
 • EAGLE EYE OFFICER: numarul de punctele pentru fiecare conversie aprobata din categoriile Servicii; Servicii Financiare & Bancare se dubleaza.
 • CHIEF ENTERTAINER: numarul de punctele obtinute pentru fiecare conversie aprobata din categoriile Alimente, Bauturi & Produse Naturale; Copii & Jucarii; Carti, Muzica & Filme; Casa & Decoratiuni, Petshop se dubleaza.
Toate punctele conform schemei prezentate mai sus se vor cumula la nivelul contului Afiliatului participant la Campanie din momentul in care Afiliatul a fost inscris la Campanie si pana la finalul Campaniei si vor fi publice pe durata intregii Campanii la adresa: https://events.profitshare.ro/affiliate-league/leaderboard incepand cu data de 15 Noiembrie 2017.

4.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a introduce in orice moment in Campanie noi modalitati de castigare a punctelor, cu conditia comunicarii publice prealabile a acestora pe pagina https://events.profitshare.ro/affiliate-league/mission_controll

4.8. Prin participarea la Campanie, Afiliatii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si respectiv a imaginii in scopuri publicitare.

5. PREMIILE

5.1. Premiile Campaniei se vor aloca Afiliatilor inscrisi in Campanie si clasati pe locurile 1, 2, 3, in functie de numarul de puncte obtinute, in contul de afiliat Profitshare, in RON, la cursul BNR din ziua desemnarii castigatorilor. In grupa Junior’ League:
 • Locul 1: 500 (cincisute) euro;
 • Locul 2: 300 (treisute) euro;
 • Locul 3: 200 (douasute) euro.
In grupa Heroes League:
 • Locul 1: 1000 (unamie) EUR;
 • Locul 2: 500 (cincisute) EUR.
In grupa Legends League
 • Locul 1: 1.500 (unamiecincisute) EUR.

5.2. De asemenea, pentru cea mai mare crestere a vanzarilor eMAG.ro in valoare absoluta pe perioada Concursului fata de perioada similara a anului trecut se acorda se acorda urmatoarele premii sub forma de bonus in contul de afiliat Profitshare, in RON, la cursul BNR din zoua desemnarii castigatorilor In grupa Legende:
 • Legends: 1500 (unamiecincisute) euro;
 • Heroes: 1000 (una mie) euro;
 • Juniors: 500 (cincisute) euro

5.3. Valoarea totala a premiilor este in limita a 7.000 (saptemii) EUR.

5.3. Premiile Campaniei nu sunt transmisibile.

5.5. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator in cazul in care din motive obiective de vointa acestuia Castigatorii nu vor putea revendica premiile.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii vor fi desemnati in data de 30 ianuarie 2018. In caz de egalitate, departajarea Afiliatilor se va efectua dupa calcularea numarului total de comisioane aprobate aferente Conversiilor de tip CPS obtinute in anul 2017, respectiv Afiliatul cu cele mai multe comisioane inregistrate in afara Campaniei va fi desemnat castigator.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu desemna castigator un participant care a obtinut conversiile aferente nerespectand regulamentul retelei de afiliere, publicat la adresa: https://profitshare.ro/terms sau pe cele ale Advertiserilor.

7. TAXE SI IMPOZITE

7.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/ sau participant), la adresa https://events.profitshare.ro/regulament.pdf, dar si la sediul Organizatorului.

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de asi indeplini obligatiile asumate prin Regulament

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.profitshare.ro.

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de Organizator in scop in scopul desfasurarii prezentei Campanii, inclusiv pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele castigatorilor prezentei Campanii si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

15.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru atat prin intermediul website-ului https://blog.profitshare.ro, cat si prin afisare la sediul acestuia.

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere in cazul in care Castigatorii desemnati si validati, nu beneficiaza de premiul oferit de catre Organizator din motive care nu tin de acesta si nici de actiunile si/sau inactiunile castigatorilor.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului.

Fortune
favors
the bold
Launch mission